• Spodaj podpisani/a skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba) upravljavcu GORDO d.o.o., Bezenškova ulica 72, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) in njegovim pogodbenim obdelovalcem dovoljujem zbiranje in obdelavo naslednjih spodaj navedenih osebnih podatkov

  • Ime in priimek ter naslov

 • Seznanjen/a sem, da imam skladno z določili Splošne uredbe pravico:

  • Da od upravljavca zahtevam dostop do mojih osebnih podatkov in popravek ali izbris mojih osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njimi na podlagi zahtevka, ki ga vložim po pošti na poslovni naslov upravljavca GORDO d.o.o., Bezenškova ulica 72, 2000 Maribor;
  • Do ugovora obdelavi zbranih osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti mojih osebnih podatkov,
  • Pri Informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo.

  Seznanjen/a sem s tem, da:

  • Podpis te privolitve ni pogoj za sklenitev pogodbe ali izvajanje storitev s strani upravljavca, in da navedenih osebnih podatkov nisem dolžan/na zagotoviti,
  • Bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj opredeljene namene skladno s Splošno uredbo, dokler tega soglasja ne prekličem,
  • Na podlagi tega soglasja ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev v zvezi z mojimi osebnimi podatki,
  • Se bodo zgoraj opredeljeni zbrani osebni podatki hranili 10 let.

 • S podpisom poleg svojega imena dovoljujem zbiranje in obdelavo osebnih podatkov kot je navedeno zgoraj:

 • MM slash DD slash YYYY